CERTYFIKATY

POTWIERDZONA JAKOŚĆ

Przedsiębiorstwo ARMIKS posiada certyfikacje systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji, certyfikat AQAP 2110:2016, dotyczący gwarancji jakości projektowania, praca rozwojowych i produkcji oraz koncesję MSWiA.