Armiks

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks Sp. z o.o.


Armiks
ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków
tel: (012) 452 26 86, fax: (012) 452 26 60
e-mail: armiks@armiks.com.pl
PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Armiks
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Armiks" Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 21
30-732 Kraków
fax: (012) 452 26 60
tel: (012) 452 26 86
e-mail: armiks@armiks.com.pl

Armiks

Czujnik inercyjny typu WCI-01
Czujnik inercyjny typu WCI-01 Czujnik inercyjny typu WCI-01 przeznaczony jest do rejestrowania trafienia figury bojowej wykonanej z płyty spilśnionej, zapewniając wizualizację efektu trafienia poprzez opuszczenie figury. Czujniki inercyjne typu WCI-01 współpracują z podnośnikami lekkich i ciężkich figur bojowych stosowanych w Wojsku Polskim na strzelnicach garnizonowych i poligonowych. Pośredniczą one w przedstawieniu całkowitego odzwierciedlenia trafienia w figurę bojową, tym samym zapewniając prawidłową ocenę procesu szkolenia.
Parametry techniczne:

Czujnik inercyjny typu WCI-01 zapewnia:

 • zamknięcie (zwarcie) obwodu - w stanie normalnym (spoczynku)
 • krótkotrwałe rozwarcie (przerwanie) obwodu - podczas trafienia w figurę bojową)
 • umożliwia montaż do figury bojowej wykonanej:
  • z płyty spilśnionej o grubości: od 2,4 do 9 mm
  • z blachy o grubości od 0,75 do 1 mm
 • zakres temperatury pracy: 248÷313°K
 • masa nie większa niż 150g

Parametry eksploatacyjne:
 • Czujnik inercyjny typu WCI-01 przeznaczony jest do przedstawiania efektu trafienia poprzez opuszczenie figury bojowej podczas strzelań szkolnych i sprawdzających
 • Czujnik inercyjny typu WCI-01 zapewnia całkowite odzwierciedlenie trafienia pociskiem w figurę bojową usprawniając proces oceny strzelających
 • Błędy popełnione przez obsługę nie powodowują trwałych uszkodzeń Czujnika inercyjnego typu WCI-01
 • Czujnik inercyjny posiada pełną zdolność współpracy ze wszystkimi podnośnikami lekkich i ciężkich figur bojowych typu PPL-2A lub PPC-81 MR, a także ich wcześniejszymi wersjami będącymi na wyposażeniu SZ RP
 • Czujnik inercyjny typu WCI-01 jest przystosowany do użytkowania przez doraźnie przeszkolony personel /obsługę/