Armiks

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks Sp. z o.o.


Armiks
ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków
tel: (012) 452 26 86, fax: (012) 452 26 60
e-mail: armiks@armiks.com.pl
PN-EN ISO 9001:2015
AQAP 2110:2016

Armiks
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Armiks" Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 21
30-732 Kraków
fax: (012) 452 26 60
tel: (012) 452 26 86
e-mail: armiks@armiks.com.pl

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks Sp. z o.o.

ul. Biskupińska 21
30-732 Kraków

fax: (012) 452 26 60

tel: (012) 452 26 86

e-mail: armiks@armiks.com.pl

PPU ARMIKS Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000110126

NIP 687-107-81-26